Menu

„Rozpoczęcie wytwarzania folii biodegradowalnej jako efekt wdrożenia wyników prac B+R” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”

Zapraszamy do składania ofert zgodnie z poniższymi wytycznymi:

załacznik nr.1

załącznik nr.2

unieważnienie postępowania

 

Zarezerwuj pobyt w Pałacu Domaniowskim!

Zarezerwuj pobyt