Menu

Prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania zestawu zadań logicznych oraz utworzenia algorytmów do ich generowania do wykorzystania w systemie edukacyjnym na potrzeby “lifelong learning”

Nr wniosku o dofinansowanie: RPMA.01.02.00-14-7472/16

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe załącznik nr 1

zapytanie ofertowe załącznik nr 2

zapytanie ofertowe załącznik nr 3

Book your stay in Palace Domaniowski!

Reserve