Menu

“Rozpoczęcie wytwarzania folii biodegradowalnej jako efekt wdrożenia wyników prac B+R” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej “Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działanie 3.3 “Innowacje w MŚP”

Zapraszamy do składania ofert zgodnie z poniższymi wytycznymi:

załacznik nr.1

załącznik nr.2

unieważnienie postępowania

 

Book your stay in Palace Domaniowski!

Reserve