Menu
Tourist information

Palace Domaniowski

welcomes you and invites

About

The thoroughly renovated Palace Domaniowski in Konary is one of the most valuable historical monuments in South Mazovia, located in the middle of charming natural landscape of Radomka river basin, directly at the shore of the largest water basin in this area - Domaniowski Lagoon.

Packages

Check current offer

New Year's Eve disco style

Autumn package for two

Family Christmas

Offer

For private and business customers

Hotel

Rooms

Restaurant

Events

Attractions

Spa

Book your stay in Palace Domaniowski!

Reserve
Obejrzyj Pałac Domaniowski Resort & Conference na stronie https://mojekonferencje.pl UE Pałac Domaniowski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Cel operacji: "Rozwinięcie oferty turystycznej przedsiębiorstwa mającego siedzibę na terenie LSR poprzez zakup sprzętu oraz utworzenie trzech miejsc pracy oraz ich utrzymanie przez okres związania z celem"
Planowane efekty operacji: Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - 3
Nazwa operacji: "Uzupełnienie oferty turystycznej ośrodka Pałac Domaniowski"
Nazwa działania PROW 2014-2020: Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

plansza informacyjna PFR