Menu
PL

Innowacyjne tworzywa biodegradowalne o cechach antybakteryjnych

Beneficjent: Kępczyński Paweł

Cel projektu

Projekt dotyczy wdrożenia wyników samodzielnie przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R i wiąże się z wprowadzeniem innowacji procesowej, produktowej oraz nietechnologicznej w skali międzynarodowej. Nowa technologia stanowiąca rezultat przeprowadzonych prac B+R została zgłoszona do ochrony patentowej w dniu 01.03.2016 r. pod numerem P.416310 jako wynalazek pn. “Sposób wytwarzania ekstrudowanych wyrobów pochodzenia organicznego i układ do wytwarzania ekstrudowanych wyrobów pochodzenia organicznego”. W ramach inwestycji planowany jest zakup kompletnej linii do produkcji granulatu biodegradowalnego tworzywa. Linia będzie się składała z ekstrudera wraz z urządzeniami zasypowymi i układem chłodzenia. W skład linii będą wchodziły także urządzenia do pakowania granulatu. Dodatkowo w projekcie zakłada się zakup nowoczesnych rozwiązań w zakresie TIK. Linia technologiczna w połączeniu z własną myślą technologiczną będzie pozwalała na uzyskanie innowacyjnego produktu – granulatu tworzywa biodegradowalnego (pellet otrzymywany w wyniku ekstruzji surowców pochodzenia organicznego będzie cięty do postaci granulek). Stanowić on będzie półprodukt do produkcji finalnych wyrobów biodegradowalnych. Jego odbiorcami będą producenci folii i wyrobów foliowych (torebek), zwłaszcza na potrzeby przemysłu spożywczego, w kraju i zagranicą. Unikalność produktu, stanowiącego nowość w skali przedsiębiorstwa jaki całego rynku, wynikała będzie z połączenia biodegradowalności z właściwościami bakteriobójczymi, które zostaną nadane poprzez wprowadzenie doreceptury związków fenolowych.

Efekt projektu

Efektem realizacji projektu będzie utworzenie nowego zakładu i rozpoczęcia działalności w zupełnie nowym dla Wnioskodawcy obszarze – produkcji wyrobów biodegradowalnych. Przy tej okazji nastąpirównież wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 2 etaty, w związku z koniecznością zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.

Wartość projektu: całkowite wydatki kwalifikowalne 2 840 000zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 988 000zł

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe załącznik nr 1

zapytanie ofertowe załącznik nr 2

zapytanie ofertowe załącznik nr 3