Menu

“Rozpoczęcie wytwarzania folii biodegradowalnej jako efekt wdrożenia wyników prac B+R” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej “Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działanie 3.3 “Innowacje w MŚP”

 

Projekt dotyczy wdrożenia wyników samodzielnie przeprowadzonych oraz zleconych prac B+R
i jest związany z wdrożeniem innowacji procesowej i produktowej. Nowa technologia stanowiąca efekt przeprowadzonych prac B+R została zgłoszona do ochrony praw własności przemysłowej jako wynalazek. W ramach inwestycji planowany jest zakup kompletnej linii do produkcji granulatu oraz biodegradowalnej folii i torebek foliowych. Linia będzie się składała z ekstrudera wraz z urządzeniami zasypowymi, układem chłodzenia oraz z urządzeń do rozdmuchu folii
i produkcji gotowych torebek biodegradowalnych. W skład linii będą wchodziły także urządzenia do pakowania granulatu. Dodatkowo w projekcie zakłada się zakup Technologii Informacyjnych
i Komunikacyjnych (TiK), a także energooszczędnych rozwiązań umożliwiających odzysk energii
z procesu. Linia technologiczna będzie pozwalała na uzyskanie w produkcji różnego typu
wyrobów-począwszy od gotowego granulatu biodegradowalnego, poprzez folie biodegradowalne aż po gotowe biodegradowalne torebki. Produkty te będą efektem przeprowadzonych prac B+R. Unikalność tych produktów wynikała będzie z uzyskania cech bakteriobójczych, co zostanie zrealizowane poprzez wprowadzenie związków fenolowych. Uzyskanie takich cech w produkcie biodegradowalnym stanowi innowacje.
Wartość projektu: 9 741 600,00zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 998 808,00zł