Menu
PL

Regulamin

Sprawdź

Spacer 3D

konkursu walentynkowego

Regulamin:

1. Konkurs kierowany jest tylko i wyłącznie do fanów strony Pałac Domaniowski oraz fanów wydarzenia https://www.facebook.com/events/336221117194326/
2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytanie konkursowe
– jakie są lepsze słowa od KOCHAM CIĘ
Nagroda – 3 podwójne wejściówki na Targi Ślubne 17 lutego na PGE Narodowy.
3. Autorzy najbardziej kreatywnej odpowiedzi otrzymają nagrody, bilety wstępu na Targi Ślubne 17 lutego na PGE.
4. Konkurs trwa od 05 do 10.02.2019 r.włącznie – wyniki zostaną podane następnego dnia w komentarzu na facebooku pod postem konkursowym.
5. Organizatorem konkursu jest Pałac Domaniowski.
6. Sponsorem nagród jest organizator Targów ślubnych na PGE Narodowy
7. Po ogłoszeniu wyników wybrana osoba ma czas 24 godzin na podanie adresu mailowego na który droga elektroniczną zostaną wysłane bilety wstępu
Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych. Serwis Facebook nie jest współorganizatorem konkursu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników konkursu. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związane. Organizator konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
Administratorem danych osobowych (adresu mailowego) otrzymanego od zwycięzcy jest organizator Targów Ślubnych www.targislubnewedding.pl Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Organizator będzie zbierał od zwycięzcy konkursu tylko adres mailowy w celu wysłania biletów drogą elektroniczna:
9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska (nicku na fb) w celu poinformowania innych uczestników o jego zwycięstwie.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Dane uczestników konkursu będą udostępniane tylko i wyłącznie organizatorowi Targów Ślubnych na PGE Narodowym www.targislubnewedding.pl – w celu wysłania nagrody (biletów wstępu).
9. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wysyłki nagrody.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i akceptacją poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.